Nordisk Energi Om Programmet Publikationer Forskare Finansiärer Kontakta Oss In English
Tom
Teknikprogrammet
Forskningsområden
Organisation


 

Infrastruktur för Tillväxt är ett forskningsprogram vid Ekonomihögskolan i Lund. Programmet startades 1991 för att etablera en forskningsmiljö med inriktning mot de kommunala tekniska kontorens ekonomi, organisation och administration. Programmet har sedan starten blivit känt som Teknikprogrammet.

Miljön är förlagd till Institutet för Ekonomisk Forskning vid Lunds universitet. Programmet präglas av en helhetssyn på de tekniska kontorens verksamhet och det bedrivs forskning inom ett brett spektra av företagsekonomiska inriktningar. I sin nuvarande skepnad koncentreras forskningen på följande områden:

Strategi och branschstruktur inom tekniska försörjningssystem
Tekniska kontorens organisationsutveckling
Tekniska kontorens styrsystem och lärande
Kalkyler för tekniska försörjningssystem
Den bedömning som föranledde satsningen var att det fanns ett behov av att etablera en forskningsmiljö som har intresse, kapacitet och kompetens att löpande följa, utveckla och utvärdera de tekniska kontorens organisation, administration och ekonomi. Ambitionen med programmet är att inom FoU-miljön arbeta fram och genomföra angelägna projekt som berör för den tekniska sektorn aktuella frågeställningar.
Lunds Universitet

 


 
www.subjekt.se