Nordisk Energi Om Programmet Publikationer Forskare Finansiärer Kontakta Oss In English
Anna Thomasson
Jonas Fjertorp
Mattias Haraldsson
Stefan Yard
Torbjörn Tagesson
Ekonomie doktor
Professo
 
 
Kontor: Alfa 1:3076
E-post: Stefan.Yard@fek.lu.se
Telefon: 046-222 78 40
 
 
Den del av ämnet företagsekonomi som intresserat mig kan sägas tillhöra den ”hårdare”, beräkningsmässigt orienterade delen av ämnet med fokus på olika slags kalkylfrågor t ex vid investeringsbeslut, prissättning och kreditjämförelser. Dock har det i mitt arbete funnits ett slags växelverkan mellan det hårda och det mjuka, kalkylerna har hela tiden kopplats till dess användare. Detta har inneburit att det inte alltid varit de teoretiskt mest sofistikerade modellerna som förordats. Brukarnas förutsättningar och informationsbehov måste också vägas in vid bedömningen. Det räcker inte att modeller är logiskt uppbyggda med intern konsistens, de måste också ha en extern konsistens, dvs. vara anpassade till användarsituationen.
Stefan Yard

 
www.subjekt.se