Nordisk Energi Om Programmet Publikationer Forskare Finansiärer Kontakta Oss In English
Anna Thomasson
Jonas Fjertorp
Mattias Haraldsson
Stefan Yard
Torbjörn Tagesson
Ekonomie doktor
Lektor
 
 
Kontor: Alfa 1:3076
E-post: Anna.Thomasson@fek.lu.se
Telefon: 046-222 78 20
 
 
Anna Thomasson är forskare och lärare vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Annas ämnesområde är strategi och organisation, inom vilket hon skriver sin avhandling. Anna har författat och varit delförfattare till rapporter kring bl.a. införandet av olika organisationsformer inom den kommunala kontexten. Parallellt med avhandlingsarbetet medverkar Anna som föredragshållare och utredare inom det kommunalekonomiska området.
Anna Thomasson

 
www.subjekt.se