Nordisk Energi Om Programmet Publikationer Forskare Finansiärer Kontakta Oss In English
Anna Thomasson
Jonas Fjertorp
Mattias Haraldsson
Stefan Yard
Torbjörn Tagesson
Ekonomie doktor
Forskare
 
 
Kontor: Alfa 1 3073
E-post: Jonas.Fjertorp@fek.lu.se
Telefon: 046-222 79 28
 
 
Jonas Fjertorp är verksam vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet och inom Teknikprogrammet vid Institutet för ekonomisk forskning. Det huvudsakliga intresseområdet är investeringskalkylering och ekonomistyrning. I januari 2011 lades avhandlingen "Investeringar i kommunal infrastruktur: Förutsättningar för en målfokuserad investeringsverksamhet" fram. Avhandlingen ger en systematiserad bild av hur förutsättningarna för investeringsverksamhet ser ut i svenska kommuner. En ökad förståelse för förutsättningarna skapar möjligheter att utforma en ändamålsenlig investeringsverksamhet, som bidrar till att samhällets gemensamma tillgångar förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Bland annat presenteras ett förslag på klassificering av investeringsmål. Dessutom förklaras varför vissa kommuner satsar allt mer resurser för att uppfylla investeringsmålen, medan andra kommuner satsar allt mindre resurser. Kommande forskning avser att handla om tillväxt i svenska kommuner. Frågan är om det finns olika slags kommunal tillväxt och om de olika typerna är särskilt lämpliga i kommuner med olika slags förutsättningar. Ytterligare en central fråga är hur förutsättningarna för den kommunala verksamheten påverkas av tillväxt.
Jonas Fjertorp

 
www.subjekt.se