Nordisk Energi Om Programmet Publikationer Forskare Finansiärer Kontakta Oss In English
Anna Thomasson
Jonas Fjertorp
Mattias Haraldsson
Stefan Yard
Torbjörn Tagesson
I Teknikprogrammet arbetar seniora forskare och doktorander. Huvuddelen av arbetet utförs av en mindre kärna, men programmet har genom sin placering på Ekonomihögskolan, Lunds universitet, nära samarbete med en lång rad forskare som arbetar med frågor som berör offentlig sektor, inte minst den primärkommunala.
Lunds Universitet

 


 
www.subjekt.se