Nordisk Energi Om Programmet Publikationer Forskare Finansiärer Kontakta Oss In English
Tom
Teknikprogrammet
Forskningsområden
Organisation


 

I dagens samhälle kommer en enskild individ i kontakt med ett flertal olika tekniska försörjningssystem. Detta forskningsområde intresserar sig för hur dessa system fungerar utifrån ett branschperspektiv, dvs hur strukturen av ansvar och utförande fördelas mellan olika aktörer.

Gemensamt för de tekniska försörjningssystemen är att de på varje plats utgör en fysisk förutsättning för ett fungerande samhälle. Vissa av dessa system är utpräglat lokala angelägenheter medan andra i hög grad sammanhänger med regionala eller nationella intressen. Respektive system har i huvudsak etablerats, och sedermera även drivits, enskilt och separerat från övriga system Även om respektive försörjning tekniskt sett är oberoende från de övriga, så riktar de sig till samma brukare och dessa utnyttjar normalt flera av systemen i kombination. Därmed är det inte enbart kvaliteten hos den enskilda försörjningen som användaren bedömer utan snarare är upplevelsen av funktionaliteten beroende av hur systemen kompletterar varandra och fungerar tillsammans. Att ha en god fungerande teknisk infrastruktur är således beroende av att respektive enskild del fungerar samt att delarna tillsammans stödjer varandra.
Lunds Universitet

 


 
www.subjekt.se