Nordisk Energi Om Programmet Publikationer Forskare Finansiärer Kontakta Oss In English
Tom
Sök Arkiv
Alla Publikationer

 

Nedan följer en förteckning över alla publikationer som gjorts under Teknikprogrammet med de senaste först:

202   Befolkningsförändringar: Vilka blir de redovisade ekonomiska effekterna i avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter? http://vav.griffel.net/filer/C%20LU%20nr%20202   
201   Investeteringar i kommunal infrastruktur: Förutsättningar för en målfokuserad investeringsverksamhet. Avhandling. (Kan beställas från Institutet för ekonomisk forskning: www.lri.lu.se/en/publications/lsem)   300 Kr
200  

Årsrapport verksamhetsåret 2009

  2003615.pdf
199   Ägarrelationer mellan kommuner och dess bolag utifrån ett LOU-perspektiv   199.pdf
198  

The 'externalisation' of local public service delivery: experience in Italy and Sweden (International Journal of Public Policy, Vol.5, No.1, 2010, pp.41-56)

 
197   Hållbar fjärrvärme - Benchmarking för framtidens fjärrvärmesektor   197.pdf
196   Navigating in the Landscape of Ambiguity - A stakeholder approach to the governance and management of hybrid organixzations (avhandling, beställs via www.ehl.lu.se)  
195   Den offentliga sektorns entreprenörskap - hinder och möjligheter med entreprenörskap - En studie inom avfalls- och återvinningssektorn   1951831.pdf
194   NIRA - Förslag på klassificering och uppföljning av investeringar   194.pdf
193   Offentligt entreprenörskap - Renova - Fallstudierapport   193.pdf
192   Investeringsuppföljning - Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun - Fallstudierapport   1922437.pdf
191   Investeringsuppföljning - Tekniska kontoret Hörby kommun - Fallstudierapport   191.pdf
190   Årsrapport verksamhetsåret 2008   190.pdf
189   Fem fall av fastighetsförvaltning - Observationer och reflektioner   189243.pdf
188   Offentligt entreprenörskap - Lunds Renhållningsverk - Fallstudierapport   188.pdfLunds Universitet

 


 
www.subjekt.se